Thomas Fehlmann

Blow-Up Chimp. Overflow Minus-Two

  • A1. Superfrühstück (Trashaestheticversion) 5:00
  • A2. Wee Wee Mademoiselle (Rmx2) 4:19
  • B1. Wee Wee Mademoiselle (Full Diversion) 7:35
  • B2. Superfrühstück (TFlowingrmx) 4:55

Label:

Apollo - [APOLLO 039]

Released:

1998

Country: Belgium