Thomas Fehlmann

Good Fridge. Flowing: Ninezeronineight.

 • 1. Thomas Fehlmann - Superfrühstück 4:26
 • 2. Thomas Fehlmann - Hermosa 5:34
 • 3. Thomas Fehlmann - Zauberwort 3:37
 • 4. Thomas Fehlmann - Banda (I.A.O.O.L) 1:46
 • 5. Thomas Fehlmann - Baratti 3:27
 • 6. Thomas Fehlmann - Unisize 0:49
 • 7. Thomas Fehlmann & Alex Paterson - 6ix Days 3:07
 • 8. Thomas Fehlmann - Kirsche 1:04
 • 9. Thomas Fehlmann - Wee Wee Mademoiselle 3:12
 • 10. Thomas Fehlmann - Globus 2:48
 • 11. Thomas Fehlmann - Sangita Rana 4:44
 • 12. Thomas Fehlmann - Cuddle 3:51
 • 13. Thomas Fehlmann & Alex Paterson - Teufel 3:16
 • 14. Thomas Fehlmann - Face The Day 4:09
 • 15. Thomas Fehlmann - Kufi & Nashi 1:23
 • 16. Thomas Fehlmann - Speedo 2:22
 • 17. Thomas Fehlmann - Lüster 4:05
 • 18. Thomas Fehlmann & Sun Electric - Snake Salvador 3:10
 • 19. Thomas Fehlmann - Dingo 4:21
 • 20. Thomas Fehlmann & Moritz von Oswald - Schizophrenia 4:33

Label:

Apollo - [AMB 8951CD]

Released:

1998

Country: Belgium